ਆਰਕਾਈਵ

ਐਫੀਲੀਏਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਚੈਨਲ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ

“Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is, I don’t know which half.” This quote is attributed to John Wanamaker, a 19th-century American merchant who’s considered a pioneer in marketing.  Wanamaker made these remarks more than a century ago…
Continue reading

ਇੱਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ

Affiliate marketing is big business. If you’ve ever wondered how much money you can make in affiliate marketing, or if it’s even possible, check out this study from STM Forum: Obviously, there’s a lot of opportunity to generate revenue through affiliate sales. Success…
Continue reading

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ 10+ ਐਫੀਲੀਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਐਫੀਲੀਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
Selling products and services online is the way of doing business today. For some, it’s a gold mine, and for others, it’s a day-to-day struggle. But how you go about running your business is critical. You have to think outside of the box…
Continue reading

25 ਔਜ਼ਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇਤੂ ਐਫੀਲੀਏਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

affiliate_marketing_cover
The affiliate marketing field is one of the hottest fields in internet advertising today, and millions of traders around the world started getting into affiliate marketing to reach significant profits by marketing products or services through affiliate marketing programs (for example, the famous…
Continue reading