ਆਰਕਾਈਵ

ਉਹ 4 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ

ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ
There’s around 2 million blog posts written every day. No matter your niche, it’s getting harder to stand out with your content as time goes by. In a world filled with fluff and content written purely for the sake of writing, it’s getting…
Continue reading

ਵਿਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੈਟਬੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਚੈਟਬੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
Chatbots have been on the rise for the last 2 years and compared to the first prototypes from some years ago they improved drastically due to artificial intelligence and natural language processing capabilities. You can now use a chatbot as a sophisticated and…
Continue reading

ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕੋ

ਬਲੌਗ strategies_ ਬਿਹਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨ
Before all, I will tell you my story (don’t worry, it’s short and boring. It’s not interesting): When I started my first company, I had a lot of competitors. I assumed that my company will provide more value to people than others. And…
Continue reading

ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 7+ ਕੋਲਡ-ਈਮੇਲਿੰਗ ਔਜ਼ਾਰ

7 ਠੰਢੇ-ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ
Email marketing is the bread and butter for many brands that have figured out how to use it to grow their customer base. It’s the ideal tool for growing relationships with your current customers and nurturing leads into paying clients. However, there’s another…
Continue reading

ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਮੁਸੀਬਤਾਂ? ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ 7+ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ

ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ-ਔਜ਼ਾਰ
The onboarding process is one of the most critical components in building a profitable organization. As they say, first impressions are everything – and if you’re not impressing your new customers, then you may have issues with retaining them. Roughly half of consumers…
Continue reading

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 5+ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨ (ਡਬਲਯੂ/ ਪ੍ਰੋਸ ਅਤੇ ਕੋਨਸ)

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨ
Who doesn’t want their business to be super productive? Unfortunately, everyone runs into slow spells, whether in upper management or in a cubicle. The good news is that there are ways around these slumps – productivity apps and software! But which of them…
Continue reading

ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਅਲੀਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਈਬੇ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਅਲੀਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਈਬੇ
The ecommerce world is dominated by marketplaces such as Amazon, AliExpress or eBay that achieved and maintain huge success through bringing countless third-party sellers into their ecosystems. When it comes to shipping at volume, they’re the top dogs, and they’re excellent sources of…
Continue reading

ਈਮੇਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ 6 ਤੱਤ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ (ਡਬਲਯੂ/ਉਦਾਹਰਨਾਂ)

ਈਮੇਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਤ
We live in a digital age where everyone walks around with a computer in their pocket. Around the globe, there are over 2.5 billion smartphone users. And when you think about it, your email campaigns are most likely opened on these small devices.…
Continue reading

ਸੂਝ- ਬੂਝ ਰਟਗਰ ਟਿਊਨਿਸਨ ਅਤੇ ਰਿਕ ਬਰਿੰਕ ਨਾਲ 24 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ

24 ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ
Name: Rutger TeunissenAge: 34Role: CEOBackground: I launched my first website as a side project when I was working my day-job as a consultant. It grew quite fast and became one of the leading websites in its specific area. It got acquired, I became…
Continue reading