ਆਰਕਾਈਵ

ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ (ਯੂਐਕਸ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

One of the most important issues for a marketing campaign, whether sponsored or organic, is creating a situation where users and potential customers can seamlessly come to our digital assets. Several times, a digital asset is a landing page, website, or service page. But…
Continue reading

ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੂਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੂਤ
When it comes to online marketing, at first people mostly focus on showing their website visitors in all possible ways that their offer is exactly what they are searching for. However, bidding and forcing is not really the key detail that decides a…
Continue reading

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ)

Most businesses focus on acquiring new customers because they believe more customers equal more revenue. While that has some merit in it, it’s not 100% true. If you’re not retaining the customers you do acquire, customers are churning, and you’re losing money. And…
Continue reading