ਆਰਕਾਈਵ

ਸੂਝ- ਬੂਝ ਰਟਗਰ ਟਿਊਨਿਸਨ ਅਤੇ ਰਿਕ ਬਰਿੰਕ ਨਾਲ 24 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ

24 ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ
Name: Rutger TeunissenAge: 34Role: CEOBackground: I launched my first website as a side project when I was working my day-job as a consultant. It grew quite fast and became one of the leading websites in its specific area. It got acquired, I became…
Continue reading

ਸੂਝ- ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ- ਨਮਨ ਭੂਟਾਨੀ ਨਾਲ ਲੀਡਵਰਕਸ ਗ੍ਰੋਥ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਬਲੌਗ ਲੀਡਵਰਕਸ
Name: Naman BhutaniAge: 24Role: Sales SpecialistWhat is your SaaS called: LeadworxFounded: 2017 How many people are on the team right now?We’re currently a team of 8 people.2 Co-founders2 Developers1 Designer1 Sales Specialist1 Sales intern1 Marketing Manager Where are you based? Los Angeles, California…
Continue reading

ਸੂਝ- ਬੂਝ- ਐਲੀਮੈਂਟਰ ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

Name: Yaniv GoldenbergAge: 32Role: Marketing ManagerBackground: I’m a technical marketer focused on opportunities driven by user experience & data. I am responsible for creating, optimizing, and maintaining Elementor’s traffic & conversion system with the goals of customer acquisition and revenue.What is your company…
Continue reading

ਸੂਝ- ਬੂਝ- ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀਲਿਸਟਰ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 1ਐੱਮ+ ਏਆਰਆਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

Name: Victor Levitin Age: 33 Role: CEO What is your SaaS called: CrazyLister Founded: 2015 How many people are on the team right now? 17 Where are you based? Israel, Tel-Aviv Did you raise money? Raised $600k from Altair VC How did you use the…
Continue reading

ਇਨਸਾਈਟ- ਜੈਰੋਨ ਕੋਰਥੌਟ ਅਤੇ ਗਿਲਜ਼ ਡੀ ਕਲੇਰਕ ਨਾਲ ਸੇਲਜ਼ਫਲੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਸੇਲਜ਼ਫਲੇਅਰ ਇੰਟਰਵਿਊ
Name: Jeroen CorthoutAge: 31Role: Co-FounderBackground: Previously to Salesflare, Jeroen worked as a sales person himself, assisting customers with overhauling their digital marketing-sales and CRM strategy. Name: Gilles De ClerckAge: 26Role: Growth StrategistWhen did you join Salesflare and what did you do before it?…
Continue reading

ਸੂਝ- ਸੀਮ ਹੁਰਤੁਰਕ ਨਾਲ ਸੇਂਡਲੂਪ ਵਿਕਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਭੇਜਣਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ
Name: Cem HurturkAge: 38What is your SaaS called: Sendloop“The easy-to-use and affordable email marketing for small businesses”Founded: 2008How many people are on the team right now? 7Where are you based? We have two offices: San Francisco and IstanbulDid you raise money?No, 100% bootstrapped…
Continue reading