ਆਰਕਾਈਵ

5 ਹਰ ਸਾਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

No one said the startup game was easy. After all, most entrepreneurs who set out to found their own company is in it for the passion and the challenge. However, it’s important that you know what struggles you’re likely to face going into…
Continue reading

ਸਾਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫਨਲ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ

Attaining stable growth for SaaS companies means continuously acquiring new customers and retaining them for as long as possible. Although this might sound easy, finding new opportunities for customer acquisition in the crowded SaaS industry can be extremely challenging. This is where optimizing…
Continue reading

ਨੈੱਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਕੋਰ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ 4 ਤਰੀਕੇ

ਐਨਪੀਐਸ
As a business owner, growth is likely something you’re always thinking about day and night. The best way to get the attention of new customers, the right way to differentiate yourself from your competitors, the proper way to craft a value proposition that…
Continue reading

ਵਿਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੈਟਬੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਚੈਟਬੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
Chatbots have been on the rise for the last 2 years and compared to the first prototypes from some years ago they improved drastically due to artificial intelligence and natural language processing capabilities. You can now use a chatbot as a sophisticated and…
Continue reading

ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਮੁਸੀਬਤਾਂ? ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ 7+ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ

ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ-ਔਜ਼ਾਰ
The onboarding process is one of the most critical components in building a profitable organization. As they say, first impressions are everything – and if you’re not impressing your new customers, then you may have issues with retaining them. Roughly half of consumers…
Continue reading

ਸੂਝ- ਬੂਝ- ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀਲਿਸਟਰ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 1ਐੱਮ+ ਏਆਰਆਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

Name: Victor Levitin Age: 33 Role: CEO What is your SaaS called: CrazyLister Founded: 2015 How many people are on the team right now? 17 Where are you based? Israel, Tel-Aviv Did you raise money? Raised $600k from Altair VC How did you use the…
Continue reading

28 ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਲੀਅਰਿੰਗ
It’s hard to imagine our lives without credit cards. Even before the dawning of the Internet Age, about 60% of adult citizens in the country had at least one credit card. Today, credit cards are also used to make online purchases and the…
Continue reading

ਸਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ
In recent years, more and more businesses are open to the internet tools, services and internet infrastructure and purchasing (or more accurately, renting ) SaaS services. From online invoicing, customer management and lead generation through CRM ,to lease servers. So What’s SAAS? SaaS…
Continue reading