ਆਰਕਾਈਵ

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ 4 ਤਰੀਕੇ

ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ
Today’s marketing scene is dominated by video content. It appears that videos will continue to rule the roost for a while longer at least. Videos are the preferred form of content for marketers and businesses because no marketing goal can’t be achieved using…
Continue reading

4 ਬਿਹਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੇਲਓਪਟਿਨ ਵਿਕਲਪ

Whether you’re a startup or an established business in your respective industry, it is always in your best interest to reach out to your customers and create the best possible buying experience for them. Although this job isn’t a walk in the park and definitely requires…
Continue reading

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ 8 ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ, ਹੁਲਾਰਾ, ਵਿਕਰੀ
Providing high-quality timely assistance is vital for client satisfaction. As stated in the research by Bain & Company, more than 80% of businesses can grow their revenue if they prioritize customer support. With the rising popularity of social media and diverse messengers, customer…
Continue reading

ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕੋ

ਬਲੌਗ strategies_ ਬਿਹਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨ
Before all, I will tell you my story (don’t worry, it’s short and boring. It’s not interesting): When I started my first company, I had a lot of competitors. I assumed that my company will provide more value to people than others. And…
Continue reading

ਸੂਝ- ਬੂਝ- ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀਲਿਸਟਰ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 1ਐੱਮ+ ਏਆਰਆਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

Name: Victor Levitin Age: 33 Role: CEO What is your SaaS called: CrazyLister Founded: 2015 How many people are on the team right now? 17 Where are you based? Israel, Tel-Aviv Did you raise money? Raised $600k from Altair VC How did you use the…
Continue reading