ਘਰ  /  ਸਭਸਮੱਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ  /  How To Measure The ROI Of Your Content Marketing

ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਰਓਆਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਣਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ (ਆਰਓਆਈ) 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਆਰਓਆਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ (ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ (ਮੁਨਾਫਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਓਆਈ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪੇਜ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। 

ਇਸ ਕਾਰਨ, ਆਰਓਆਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇਆਰਓਆਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਰਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਰਓਆਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਮਾਰਕਸ-ਵਿੰਕਲਰ-ਇਰਆਰਬੀਐਸਐਨਡੀ5ਈਯੂਸੀ-ਅਨਸਪਲੈਸ਼

ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ), ਇਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਆਰਓਆਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਓਆਈ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

  • ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੁਝੇਵੇਂ - ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਪਸੰਦਾਂ, ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ 
  • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ 
  • ਈਮੇਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਰ/ਜਵਾਬ – ਈਮੇਲ ਆਊਟਰੀਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
  • ਐਸਈਓ ਦੀ ਸਫਲਤਾ – ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀਵਰਡਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
  • ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ
  • ਵਿਕਰੀ – ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ। 
  • ਲੀਡਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ - ਵਿਕਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਰਓਆਈ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ

ਗੂਗਲ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ

ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਣ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੂਗਲ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ, ਹੂਟਸੂਟ, ਸਪ੍ਰਾਊਟ, ਅਤੇ ਬਜ਼ਸੁਮੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਆਖਰੀ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਸਈਓ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਜਾਂ ਐਸਈਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਵਰਡਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਰਓਆਈ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

ROI 1

ਆਪਣੇ ਆਰਓਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ, ਆਰਓਆਈ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ

(ਰਿਟਰਨ-ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ)/ਨਿਵੇਸ਼ ਐਕਸ 100 = ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਓਆਈ 

ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ 

ਫਾਰਮੂਲਾ- ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਐਕਸ 100 'ਤੇ ਵਿਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ/ਕਲਿੱਕ-ਥਰੂਦੀ ਸੰਖਿਆ

ਉਦਾਹਰਨ 1,000 ਵਿਕਰੀਆਂ/10,000 ਕਲਿੱਕ-ਥਰੂਜ਼ ਐਕਸ 100 = 10% ਆਰਓਆਈ

ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਫਾਰਮੂਲਾ- 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੌਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲੀਡਾਂ/ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਉਦਾਹਰਨ- 25 ਲੀਡ/1,000 ਵਿਊਜ਼ ਐਕਸ 100 = 25% ਆਰਓਆਈ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ

ਫਾਰਮੂਲਾ- ਨਵੇਂ ਫਾਲੋਅਰਜ਼/ਕੁੱਲ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਐਕਸ 100

ਉਦਾਹਰਨ 1,000 ਨਵੇਂ ਫਾਲੋਅਰਜ਼/13,000 ਕੁੱਲ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਐਕਸ 100 = 76% ਆਰਓਆਈ

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ

ਟੀਚਾ- ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੈੱਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਾਉਣਾ

ਬਜਟ £100 

ਨਤੀਜੇ

ਰੋਈ 

ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ

ROI 2

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਓਆਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਓਆਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!

 

ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ

ਨਾਤਾਸ਼ੀਆ ਲਾਰਕਿਨ

ਨਾਤਾਸ਼ੀਆ ਲਾਰਕਿਨ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਐਸਈਓ ਏਜੰਸੀ ਲੇਵੀ ਡਿਜੀਟਲਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।