ਇਨਸਾਈਟ- ਜੈਰੋਨ ਕੋਰਥੌਟ ਅਤੇ ਗਿਲਜ਼ ਡੀ ਕਲੇਰਕ ਨਾਲ ਸੇਲਜ਼ਫਲੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਸੇਲਜ਼ਫਲੇਅਰ ਇੰਟਰਵਿਊ
Name: Jeroen CorthoutAge: 31Role: Co-FounderBackground: Previously to Salesflare, Jeroen worked as a sales person himself, assisting customers with overhauling their digital marketing-sales and CRM strategy. Name: Gilles De ClerckAge: 26Role: Growth StrategistWhen did you join Salesflare and what did you do before it?…
Continue reading

ਸੂਝ- ਸੀਮ ਹੁਰਤੁਰਕ ਨਾਲ ਸੇਂਡਲੂਪ ਵਿਕਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਭੇਜਣਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ
Name: Cem HurturkAge: 38What is your SaaS called: Sendloop“The easy-to-use and affordable email marketing for small businesses”Founded: 2008How many people are on the team right now? 7Where are you based? We have two offices: San Francisco and IstanbulDid you raise money?No, 100% bootstrapped…
Continue reading

ਸੂਝ- ਬੂਝ- ਐਡਮ ਹੇਮਪੇਨਸਟਾਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਕਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ

Name: Adam HempenstallAge: 32 What is your SaaS called: Better ProposalsFounded: 2015How many people are on the team right now? 4 full time, 8 more regularly working on the product and with us on a freelance basis.Where are you based? Brighton, UK but…
Continue reading

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਦਿਵਸ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਤਕਨੀਕਾਂ

ਉਤਪਾਦਕਤਾ
­­During the last seven years of our digital agency, we learned and became more efficient every year. I want to share with you eleven simple techniques that will allow you to streamline your employees’ work and your time in person and save time…
Continue reading