ਘਰ  /  ਸਭਕਰੋਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ  /  Scale Your Email Marketing with Poptin + Intercom Integration

ਪੋਪਟਿਨ + ਇੰਟਰਕਾਮ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰੋ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਣਕਿਆਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪੌਪ ਅੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਈਮੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਗਾਹਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਪੋਪਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪੌਪਅੱਪ ਅਤੇ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੰਟਰਕਾਮ ਪੋਪਟਿਨ (1)

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਟਰਕਾਮਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਕਾਮ ਅਤੇ ਪੋਪਟਿਨ ਏਕੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਅੰਦਰ ਗੋਤਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ!

ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।

ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਤਕਨੀਕ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡੇਟਾ, ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
 • ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧ ਛੋਟਾਂ
 • ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ
 • ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਵੈਬਾਈਨਰ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, "ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?" ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ!

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

4565812

ਇਹ ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੈੱਬ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਕਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵਧੇਰੇ ਈਮੇਲ ਸਾਈਨਅੱਪ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੌਪ-ਅੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ

ਪੌਪ-ਅੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ, ਲੀਡਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਈਮੇਲ ਸਾਈਨਅੱਪ ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪੋਪਅੱਪ 3

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪੌਪ-ਅੱਪਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ

 • ਪੌਪ ਅੱਪਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਲਿੱਕ-ਥਰੂ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ 50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੌਪ-ਅੱਪਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੂਪਨ ਕੋਡ, ਛੋਟਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਾਊਚਰ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਈਬੁੱਕਾਂ ਜਾਂ ਗਾਈਡਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪੌਪਅੱਪਾਂਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੌੜਨਾ ਸਸਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੌਪ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸੀਆਰਐਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਕਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

2021-06-09_15h44_19

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਇੰਟਰਕਾਮ ਈਮੇਲ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਈਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਸਕੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਟ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਟਰਕਾਮ ਪੌਪ-ਅੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਆਓ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਪੋਪਟਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੌਪ ਅੱਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਪੋਪਟਿਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਕਾਮ ਪੋਪਪਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਪਟਿਨ ਵਰਗੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਿੰਡੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੋਪਟਿਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਾਂ, ਵਿਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੌਪਅੱਪਅਤੇ ਈਮੇਲ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਰੈਗ-ਐਂਡ-ਡ੍ਰੌਪ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੌਪ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਈਮੇਲ ਫਾਰਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੇਰੀ, ਨਿਕਾਸ ਇਰਾਦਾ, ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ, ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਪੰਨੇ, ਸਕਰੋਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਨਿਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ, ਦਿਨਾਂ, ਘੰਟਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੋਪਟਿਨ1

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਪਟਿਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਰੈਗ-ਐਂਡ-ਡ੍ਰੌਪ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਤੱਤਾਂ, ਚਿੱਤਰਾਂ, ਫੋਂਟਾਂ, ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੌਪ-ਅੱਪ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

 • ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਪੌਪ ਅੱਪ 
 • ਲਾਈਟਬਾਕਸ
 • ਓਵਰਲੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
 • ਪੌਪ-ਅੱਪਸ ਜੋ ਸਲਾਈਡ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ

ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਰੇਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਮੋਬਾਈਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ, 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੌਪ-ਅੱਪ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਾਵਾਂ ਕਦਮ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ, ਤਾਰੀਖ ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਆਰਐਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੰਨਿਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰੋਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਿੰਡੋ ਕਦੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਕਾਸ-ਇਰਾਦੇ, ਸਮਾਂ ਦੇਰੀ, ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਪੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਆਨ-ਕਲਿੱਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਗਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ (2)

ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਗਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏ/ਬੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ 60 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੌਪ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਕਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 • ਸਕ੍ਰੰਬਲਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਈਮੇਲ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੌਪ ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 
 • ਓਕੀਸਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਸਾਈਨਅੱਪਾਂ ਵਿੱਚ 42% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪੌਪਅੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।  
 • ਐਕਸਪੀਐਲਜੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਲੀਡਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੌਪ ਅੱਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। 
 • ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਨ ਬਨਾਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਰ ਵਿੱਚ 400% ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
ਪੋਪਟਿਨ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ
ਪੋਪਟਿਨ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪਟਿਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਲੀਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੋਪਟਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ!

ਇੰਟਰਕਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੌਪ-ਅੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਟਰਕਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਕਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੌਪਟਿਨ ਐਕਸ ਇੰਟਰਕਾਮ

ਇੰਟਰਕਾਮ ਤੋਂ ਕੌਣ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਟੀਮਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਗਾਹਕ ਸਫਲਤਾ ਟੀਮਾਂ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਕਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 • ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਕਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
 • ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਲੀਡ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੀਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ। "ਇਨਬਾਕਸ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ" ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
 • ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਈਨਅੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ, ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਈਮੇਲ, ਪੋਸਟ, ਚੈਟ, ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ "ਇਨਬਾਕਸ" ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 • ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ "ਲੇਖ" ਤੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਇੰਟਰਕਾਮ ਦੇ ਡਰੈਗ-ਐਂਡ-ਡ੍ਰੌਪ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਈਮੇਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੋਪਟਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਈਮੇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਕਾਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਮੇਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਕਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਮੇਲਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਪਟਿਨ ਦੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੋਪਟਿਨ ਲੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਸਰਲ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਕਦਮ ਇੱਕ – ਆਪਣੇ ਪੋਪਟਿਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਪਅੱਪਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ, ਪੌਪ ਅੱਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਕਾਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੈਨਸਿਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ "ਸੰਪਾਦਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

2021-06-09_15h54_23

ਕਦਮ ਦੋ – ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ "ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ" ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ "ਏਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

2021-06-09_15h59_02

ਕਦਮ ਤਿੰਨ – ਮੀਨੂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇੰਟਰਕਾਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੋ "ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

2021-06-09_16h00_06

ਕਦਮ ਚਾਰ – ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਕਾਮ ਖਾਤੇ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਪਟਿਨ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੋ। 

ਕਦਮ ਪੰਜ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੋਪਟਿਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਡਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਦਮ ਛੇ – ਆਖਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ "ਟੈਗ" ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਟੈਗ" ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਕੀਕਰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਪਟਿਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ "ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ" ਜਾਂ "ਨੈਕਸਟ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਗਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਥੇਜਾਓ। 

ਦ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ

ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੌਪਟਿਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਖਿੜਕੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਪਟਿਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਕਾਮ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਮਹਾਨ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਕਾਮ ਪੌਪਅੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਪੋਪਟਿਨ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ!

She is the Marketing Manager of Poptin. Her expertise as a content writer and marketer revolves around devising effective conversion strategies to grow businesses. When not working, she indulges herself with nature; creating once-in-a-lifetime adventures and connecting with people of all sorts.