ਟੈਗ ਆਰਕਾਈਵਜ਼: ਲੀਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ

SaaS ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 8 ਵਧੀਆ ਲੀਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ

ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੱਥੀਂ ਹੋਰ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ...
ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ