ਟੈਗ ਆਰਕਾਈਵਜ਼: ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ

ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਲਈ ਅੰਤਮ ਗਾਈਡ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਲੀਡ ਲੰਘਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ...
ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ