ਘਰ  /  ਸਭਸੀਆਰਐਮਵਿਕਰੀ  /  The Ultimate Guide To Lead Scoring

ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਗਾਈਡ

ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੀਡਾਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ! 

ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮਾਡਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ।

ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਆਧੁਨਿਕ ਫਲੈਟ ਸਟਾਈਲ - ਵੈਕਟਰ ਚਿੱਤਰ ਨਾਲ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਟੀਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਕਲਪ

ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ 'ਤੇ ਸਕੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕ ਸ਼ੋਅ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਕੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਸ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਲੀਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਆਨਲਾਈਨ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਇਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੱਚਮੁੱਚ, ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਾਹਕ, ਲੀਡ, ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫਨਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ-ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਵੋਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਫਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਖਰੀਦ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ' 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਡਲ ਸੰਖਿਅਕ ਬਿੰਦੂਆਂ, ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਜਾਂ ਡੀ, ਕੁਝ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਗਰਮ" ਜਾਂ "ਠੰਢੇ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਰੀ-ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਲੀਡ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 • ਵਿਕਰੀ ਫਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਅਰ/ਜਵਾਬ, ਅਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ।
 • ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਦਿਲਚਸਪੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੀਵਰਡ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਜਨਸੰਖਿਆ – ਉਦਯੋਗ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀ2ਬੀ ਲਈ)

ਸਹੀ ਲੀਡ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ 

556

ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਲੀਡ ਸਕੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ, ਗੁਣ, ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਫਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਕੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੀਡ ਦਿਓਗੇ। 

ਸਹੀ ਲੀਡ ਸਕੋਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਫਨਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਲੀਡ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ!

ਸਹੀ ਲੀਡ ਸਕੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ 1 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ

 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ (20 ਪੁਆਇੰਟ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਨ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਰੁਝੇਵੇਂ (15 ਪੁਆਇੰਟ) – ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 
 • ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ (ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਤੋਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ)। ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਨੇ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਰਕੇ ੫ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਬਲੌਗ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ (5 ਪੁਆਇੰਟ)। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਗ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਆਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੀਡ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰੀ ਫਨਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਲੀਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਲੀਡ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ। ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਵੈਕਟਰ ਫਲੈਟ ਚਿੱਤਰ

ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 

ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ! ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲ, ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲੀਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਡਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਲੀਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲੀਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਾਹਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੀਆਂ। 

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਡ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਡੈਮੋ ਜਾਂ ਪਰਖ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੱਚਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਸੀਆਰਐਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੀਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਪਰ, ਸਾਰੇ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਹੀ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਆਰਐਮ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂਹਨ। 

ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਆਰਐਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ, ਸੀਆਰਐਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੇਟਾ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਟੈਸਟ ਪੈਟਰਨਾਂ, ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਆਰਐਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। 

ਸੀਆਰਐਮ ਕੀ ਹੈ?

ਸੀਆਰਐਮ (ਗਾਹਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡੇਟਾ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੈਟਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੇਰਵੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਵਿਕਰੀ ਯਾਤਰਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

An efficient CRM software is at the core of adequately using the data gathered from your audience to create more suitable and attractive products. It is also important to increase the business sustainability in the long term. 

ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ

ਅਜਿਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ

 • ਓਨਟਰਾਪੋਰਟ 

Screenshot_19

ਓਨਟਰਾਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸਕੇਲੇਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਆਰਐਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਨਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੀਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਟੱਚਪੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੇਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ। 

 • ਆਊਟਫਨਲ

Screenshot_20

ਆਊਟਫਨਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੱਕ। ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਊਟਫਨਲ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਆਰਐਮ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ-ਤਿਆਰ ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

 • ਕੀਪ

2020-12-30_15h55_42

ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਫਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਆਰਐਮ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵੱਲ ਲੀਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲੀਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ।

 • ਕੀਜ਼ਨ

2020-12-30_15h56_36

ਕਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕੁਝ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਭਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਫਨਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ।

ਹੇਠਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਡਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਲੀਡ ਪਾਇਲਟ

ਚਿਪਕਾਈ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ 0 (28)
ਸਰੋਤ

ਲੀਡ ਪਾਇਲਟ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਾਹਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 100 ਦਾ ਸਕੋਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲੀਡ ਦਾ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਰੀ ਫਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੁਆਨ ਮੈਰੋਡਿਓ

ਸਰੋਤ
ਸਰੋਤ

ਜੁਆਨ ਮੈਰੋਡਿਓ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਲੀਡ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਮਿਲਣਗੇ

 • ਦਰਦ ਸਕੋਰ – ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੀਬਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 1 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਕੋਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ 10 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਫਿੱਟ ਸਕੋਰ – ਇਹ ਸਕੋਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।

ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਲੀਡ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਓਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਬਿਜ਼ਨਸ2ਕਮਿਊਨਿਟੀ

ਬਿਜ਼ਨਸ੨ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀ ੨ ਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸਰਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲੀਡ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ (ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਵਿਭਾਗ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਕਾਰ)। ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਲਈ ਚਾਰ ਸਕੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ

 • ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ
 • ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ
 • ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ
 • ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?  

ਸਹੀ ਲੀਡ ਸਕੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਪਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹਨ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ! ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕ ਕਿਸ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਏਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਫਨਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੁਝ ਸੀਆਰਐਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 • ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ – ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
 • ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ – ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ – ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 • ਵਧਿਆ ਮਾਲੀਆ ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ' ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ, ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਲੀਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਸਕੋਰਿੰਗ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਲੇਖਕ ਦਾ ਬਾਇਓ

ਹੈਡਸ਼ਾਟ

Yash Chawlani
He is a Digital Marketing Specialist who has gained significant experience working as a freelancer for Industry regulars. He specializes in SEO, Link Building, Social Media Optimization, and Content Marketing. You can connect with him on Twitter.