ਤੁਲਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਐਫੀਲੀਏਟ ਮਾਰਕਿਟ ਹੋ / ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁਨਰ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ