ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ! ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁਫਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੌਪਅੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ!

ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪ-ਸੇਲ ਕਰੋ

ਦੁਹਰਾਓ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਪਅੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਪਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਦੇਵੇਗਾ!

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਿਓ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਥੀ ਜਿਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਹਨ। ਪੌਪਅੱਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ!

ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਈਮੇਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸੀਆਰਐਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋ

  • 50+ ਤੇਜ਼ ਦੇਸੀ ਏਕੀਕਰਨ
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੈਪੀਅਰ ਅਤੇ ਇੰਟੇਗਰੋਮਟ ਰਾਹੀਂ 1500+ ਏਕੀਕਰਨ
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸੀਆਰਐਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੀਡਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰੋ

ਸਾਰੇ ਏਕੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ