ਟੈਗ ਆਰਕਾਈਵਜ਼: ਫਾਰਮ ਏਕੀਕਰਣ

Poptin ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ HubSpot ਐਪ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Poptin ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ HubSpot ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕਰਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਪ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ HubSpot ਦੇ ਐਪ ਪਾਰਟਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਬਸਪੌਟ, ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ-ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ...
ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ