ਟੈਗ ਆਰਕਾਈਵਜ਼

5 ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ

Marketing is one of the most challenging parts of the photography industry. You need to know how to market strategy in order to capture the attention of potential online clients and do an excellent job at marketing your brand while showing off your…
Continue reading

30+ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਆਈਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੈਂਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ

If the content is the king and an image is worth a thousand words, imagine what you can achieve by combining both. In this post, I have compiled some of the best free image banks from where you can download icons, vectors, and…
Continue reading

ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਗਾਈਡ

ਸਟਾਕ-ਚਿੱਤਰ
I’m sure you’re aware of the fact that use of images on the internet is forever on the rise. Everyday countless pictures (and video clips) are added through social networks, blogs, articles and new content on all types of websites. Just for reference,…
Continue reading