Home  /  email marketing  / De essentiële gids voor e-mailtoegankelijkheid voor e-mailmarketeers

De essentiële gids voor e-mailtoegankelijkheid voor e-mailmarketeers

De essentiële gids voor e-mailtoegankelijkheid voor e-mailmarketeers

Als e-mailmarketeer wilt u dat elke abonnee een positieve en inclusieve ervaring heeft bij het deelnemen aan uw campagnes. Maar als uw e-mails niet zijn ontworpen met het oog op toegankelijkheid, loopt u het risico een groot percentage van uw publiek met een beperking uit te sluiten. Dit is waar best practices voor e-mailtoegankelijkheid van pas komen. Door deze te implementeren, kunt u ervoor zorgen dat al uw abonnees uw e-mails kunnen begrijpen en ermee kunnen communiceren. 

In dit artikel wordt besproken waarom toegankelijkheid van e-mail essentieel is en worden tien best practices gegeven voor het maken van toegankelijke e-mails. Ik zal ook tools delen die helpen bij de toegankelijkheid van e-mail en tips voor het testen en meten van uw campagnes. Laten we er dus in duiken en ervoor zorgen dat uw e-mails voor iedereen inclusief zijn.

Waarom e-mailtoegankelijkheid belangrijk is 

Iedereen verdient het recht op toegang tot en interactie met inhoud, ongeacht fysieke of cognitieve vaardigheden. Als het aankomt op email marketingis toegankelijkheid niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook een morele verplichting die elke e-mailmarketeer serieus moet nemen. Toegankelijkheid betekent het ontwerpen van e-mails die gemakkelijk door iedereen kunnen worden geconsumeerd, inclusief mensen met een visuele, auditieve, fysieke of cognitieve beperking. 

E-mail toegankelijkheid illustratie
Afbeeldingsbron - FreePik

Het belang van toegankelijkheid in e-mailmarketing

 • Inclusiviteit: Toegankelijkheid zorgt ervoor dat personen met verschillende vaardigheden uw e-mailinhoud kunnen begrijpen en ermee kunnen communiceren. Dit vergroot het bereik van uw publiek en bevordert de inclusiviteit.
 • Wettelijke naleving: Veel landen hebben wet- en regelgeving die vereist dat digitale inhoud, inclusief e-mails, toegankelijk is. Het naleven van deze wetten is essentieel om mogelijke juridische problemen te voorkomen.
 • Verbeterde gebruikerservaring: Toegankelijke e-mails zorgen voor een beter resultaat gebruikerservaring voor alle ontvangers. Dit verhoogt op zijn beurt de open- en klikfrequenties, waardoor uiteindelijk de effectiviteit van uw e-mailcampagnes wordt vergroot.
 • Merk reputatie: Door prioriteit te geven aan toegankelijkheid laat u zien dat uw merk zich inzet voor inclusiviteit en dat maakt uw merk een goede reputatie.

Verbijsterende statistieken over handicaps

De statistieken spreken voor zich als het gaat om het belang van toegankelijkheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHOOngeveer 1.3 miljard mensen kampen met aanzienlijke handicaps, wat neerkomt op 16% van de wereldbevolking, wat neerkomt op 1 op de 6 mensen. Bovendien hebben ruim 2.2 miljard mensen wereldwijd een beperking van het gezichtsvermogen zowel dichtbij als op afstand, en tegen 2050 zullen naar schatting 700 miljoen mensen lijden aan invaliderend gehoorverlies. Deze cijfers benadrukken het belang van het ontwerpen van e-mails met toegankelijkheid in gedachten. .

10 beste praktijken voor het maken van toegankelijke e-mails

Het doel van elke e-mailmarketeer is dat zijn e-mails zoveel mogelijk mensen bereiken. Maar als uw e-mails niet zijn ontworpen en geschreven met het oog op toegankelijkheid, is het mogelijk dat een groot deel van uw publiek met permanente of tijdelijke beperkingen uw e-mails niet begrijpt of er geen interactie mee heeft. Hoe kunt u er dus voor zorgen dat uw e-mails voor iedereen toegankelijk zijn?

 Hier zijn tien praktische tips die u kunt volgen om uw e-mails toegankelijker te maken:

 1. Volg de logische structuur: Uw e-mails moeten logisch zijn gestructureerd, zodat lezers hun stroom gemakkelijk kunnen begrijpen. Gebruik beschrijvende kopteksten, subkopjes en opsommingstekens om informatie te ordenen. 

2. Gebruik beschrijvende onderwerpregels: Een beschrijvende onderwerpregel helpt gebruikers beslissen of ze hun e-mail willen openen. Bovendien vertrouwen mensen die schermlezers gebruiken op onderwerpregels om te bepalen welke e-mails ze moeten lezen en welke ze moeten overslaan.

 3. Vertrouw niet op kleur voor focuspunten: Niet iedereen kan kleuren op dezelfde manier zien, dus gebruik kleur niet alleen om belangrijke informatie over te brengen. Gebruik andere visuele aanwijzingen zoals pictogrammen, vormen en contrast. 

4. Gebruik responsief ontwerp: Uw e-mailontwerpen moeten reageren op verschillende schermformaten en apparaten. Dit is vooral belangrijk voor mensen die mobiele apparaten gebruiken. 

5. Controleer uw code: Gebruik de juiste codeermethoden om ervoor te zorgen dat uw e-mails correct worden weergegeven op verschillende e-mailclients en apparaten. 

6. Tag uw afbeeldingen met alternatieve tekst: Alt-tekst, ook wel bekend als Alternatieve tekst, is een geschreven beschrijving van een afbeelding. Wanneer een afbeelding alt-tekst bevat, kunnen ondersteunende technologieën zoals schermlezers deze voorlezen aan gebruikers, waardoor ze inzicht krijgen in de inhoud of het doel van de afbeelding. Hierdoor kunnen personen met een visuele beperking toegang krijgen tot de informatie die in afbeeldingen wordt gepresenteerd, inclusief afbeeldingen, foto's en pictogrammen, en deze begrijpen. Bekijk hieronder een voorbeeld van een afbeelding met alt-tekst.

Voorbeeld van afbeelding met alternatieve tekst voor toegankelijkheid van e-mail

7. Controleer uw tekstgrootte en -afstand: Zorg ervoor dat uw tekst gemakkelijk leesbaar is door een minimale lettergrootte van 14 pixels en mogelijk 16 pixels of meer te gebruiken voor mobiele apparaten. De afstand tussen regels en alinea's moet ook de juiste grootte hebben om overbevolking en verwarring te voorkomen.

 8. Gebruik emoji’s verstandig: Emoji's kunnen een leuk element aan uw e-mails toevoegen, maar sommige mensen kunnen ze mogelijk niet zien. Gebruik ze spaarzaam en alleen als ze waarde toevoegen.

 9. Controleer uw lettertype: Hoewel decoratieve of mooie lettertypen visueel aantrekkelijk kunnen zijn, kunnen ze lastig te begrijpen zijn, vooral voor mensen met een visuele of cognitieve beperking. Houd het bij eenvoudige, leesbare lettertypen om de duidelijkheid te garanderen. Kies een eenvoudig en gemakkelijk leesbaar lettertype zoals Arial, Tahoma of Calibri. Vermijd mooie of onleesbare lettertypen.

 10. Geef prioriteit aan kwaliteitsinhoud: Het uiteindelijke doel van elke e-mailmarketeer is om informatie te leveren waar abonnees profijt van hebben. Zorg ervoor dat de inhoud die ze lezen echt waarde toevoegt. Vermijd het verspillen van hun tijd met onnodige informatie, aangezien dit ertoe kan leiden dat zij zich afmelden of uw e-mails als spam markeren. 

Door deze best practices te implementeren, kunt u de toegankelijkheid van uw e-mails verbeteren en ervoor zorgen dat mensen deze gemakkelijker kunnen lezen, begrijpen en ernaar kunnen handelen. Vergeet niet dat het doel is om uw e-mails voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, ongeacht hun beperkingen of handicaps. Streef er dus naar om een ​​positieve ervaring te creëren voor iedereen die interactie heeft met uw e-mailcampagnes.

Tools om te helpen bij het testen van de toegankelijkheid van e-mail

Het is belangrijk om de toegankelijkheid van e-mail te testen om ervoor te zorgen dat alle abonnees uw berichten kunnen lezen en ermee kunnen communiceren. Dit betekent dat er toegankelijkheidstests moeten worden uitgevoerd op afbeeldingen, links en tekst om er zeker van te zijn dat ze voor alle gebruikers bruikbaar zijn. U kunt het volgende gebruiken: 

 • Schermlezer-emulators– Hiermee kunt u ervaren hoe uw e-mail wordt gelezen door degenen die afhankelijk zijn van ondersteunende technologieën. Dit kan u waardevol inzicht geven en u helpen uw e-mails dienovereenkomstig te optimaliseren. 
 • Kleurcontrastcontroles – Dit zorgt ervoor dat uw ontwerpkeuzes geen negatieve invloed hebben op de leesbaarheid voor visueel gehandicapte abonnees. Bekijk hieronder een voorbeeld van een tool voor kleurcontracten.
Schermafbeelding van een tool voor e-mailtoegankelijkheid

Als u deze tools gebruikt, kunt u er zeker van zijn dat u uw abonnees een positieve ervaring biedt, ongeacht hun mogelijkheden.

E-mailtoegankelijkheid meten 

Het is ook belangrijk om de toegankelijkheid van uw e-mails in de loop van de tijd te meten. Controleer uw e-mailstatistieken om te bepalen hoeveel mensen uw e-mails openen en erop reageren. Je moet ook nagaan of de betrokkenheid verschilt tussen mensen met en zonder beperking. Dit zal u helpen de impact van uw inspanningen te begrijpen en hoe u in de loop van de tijd kunt verbeteren. Overweeg het volgende te doen:

 • Analyse van e-mailbetrokkenheid: Begin door u te verdiepen in uw e-mailstatistieken. Analyseer de gegevens om de omvang van het aantal geopende e-mails en interacties vast te stellen. Deze eerste stap geeft inzicht in het bereik en de impact van uw e-mailcampagnes.
 • Segmentatie Analyse: Segmenteer uw e-mailpubliek in twee categorieën: mensen met een beperking en mensen zonder. Dit segmentatie kunt u de betrokkenheidsniveaus tussen deze twee groepen vergelijken. Openen personen met een handicap uw e-mails in een tempo dat vergelijkbaar is met dat van mensen zonder handicap? Deze vergelijking kan waardevolle inzichten opleveren over de toegankelijkheid van uw content.
 • Gebruikersfeedback en testen: Vraag om feedback van personen met een handicap op uw e-maillijst. Voer bruikbaarheidstests uit met schermlezers en ondersteunende technologieën om ervoor te zorgen dat uw e-mails echt toegankelijk zijn. Deze praktijkgerichte feedback kan specifieke pijnpunten en verbeterpunten onder de aandacht brengen.
Illustratie van gebruikersfeedback
 • Toegankelijkheidsstatistieken: Beoordeel of uw e-mails voldoen aan toegankelijkheidsnormen zoals WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Tools en geautomatiseerde toegankelijkheidscontroles kunnen helpen bij het identificeren van problemen zoals alternatieve tekst voor afbeeldingen, juiste kopstructuren en toetsenbordnavigatie. Controleer en documenteer regelmatig uw voortgang bij het aanpakken van deze toegankelijkheidsproblemen.
 • benchmarking: Vergelijk uw e-mailtoegankelijkheidsstatistieken met branchebenchmarks. Dit kan context bieden voor uw prestaties en u helpen realistische doelen voor verbetering te stellen.
 • Iteratieve verbetering: Op basis van uw bevindingen kunt u uw strategieën voor de toegankelijkheid van e-mail voortdurend verfijnen. Implementeer wijzigingen om toegankelijkheidsproblemen aan te pakken en monitor de impact van deze wijzigingen op de gebruikersbetrokkenheid.

Conclusie

Samenvattend is het garanderen van de toegankelijkheid van e-mail essentieel voor het creëren van een inclusieve ervaring voor alle abonnees, ongeacht hun mogelijkheden of vereisten. Het volgen van de best practices van een goed georganiseerde structuur, beschrijvende onderwerpregels, responsief ontwerp, alternatieve tekst, geschikt lettertype en -grootte en onberispelijke inhoud is de sleutel tot het bereiken van toegankelijkheid. Er zijn hulpmiddelen beschikbaar, zoals checklists voor toegankelijkheid en kleurcontrastcontroles, die u kunt gebruiken om de toegankelijkheid van uw e-mail te controleren. Test en meet de toegankelijkheid van uw e-mail om een ​​effectieve levering te garanderen. Hoewel toegankelijkheid betere e-mailstatistieken bevordert, gaat het ook om het inclusiever maken van uw e-mailcampagnes voor iedereen. Het is dus noodzakelijk om dit aspect te onthouden bij het maken en schrijven van uw e-mailcampagnes, wat leidt tot een betere betrokkenheid bij al uw abonnees.

Contentschrijver bij Poptin.